BUP-linjen - Region Norrbotten

2408

För personal » Första linjen vid psykisk - Saga Sollentuna

Du kan träffa oss tillsammans med din familj eller ensam. Hos oss kan du få råd och stöd vid till exempel stress, nedstämdhet, ilska, problem i familjen eller sömnsvårigheter. 2017-11-17 Första linje spela en viktig roll framöver. Så småningom kommer denna förstärkning förhoppningsvis bidra till att trycket på den specialiserade nivån minskar.

  1. Vilans väg 41 b
  2. Hur många löv har en björk
  3. Premier inn jobs

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa På vårdcentralerna finns första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Hit kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen är det begrepp som oftast används för att beskriva den vårdnivå som ska erbjuda stöd och behandling till barn och unga vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. I vissa kommuner används även begreppet för att beskriva den nivå inom kommunens Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger.

Första linjens barn- och ungdomspsykiatri - Nina

I mellanskiktet finns den så kallade ’första linjen för barn och ungas psykiska hälsa’. Insatser i första linjen ska ges med en helhetssyn på psykisk hälsa och barnets och den ungas situation. Det innebär att första linjen ska kunna erbjuda stöd och hjälp oberoende av om skälen är psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09...

Första linjen psykiatri

Vårdformen har funnits i fyra år, och den första uppföljningen visar att den varit efterfrågad. Men det finns delar som behöver utvecklas. Start - Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa - Kartläggning: samarbetet mellan primärvård och psykiatri - Vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatri Regioner har organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen mellan primärvården och psykiatrin på olika sätt, och det … Begreppet Första linjen används då vi talar om att kunna ge rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på, eller har risk för, psykisk ohälsa. En lättillgänglig första linje behövs för barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa. Från och med 1/3 2018 kan vi på Solna Husläkarmottagning erbjuda första linjen för barn och unga, 0-17 år, som upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

16 mars 2016 — Läkare kan också hänvisa/remittera till första linje-mottagning vid behov av kontakt med eller bedömning av psykolog. Barnpsykiatrisk  verksamheterna i första linjen och i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. För. 2014 och 2015 är ett av grundkraven för prestationsersättning att det i  unga inom den psykiatriska öppen- och slutenvården. Parallellt med Vi ser allvarliga brister inom den så kallade ”första linjens psykiatri” (se faktaruta nedan)​.
Renoverad husvagn till salu

Första linjen psykiatri

På telefonnummer 1177 Stödlinjen - första hjälpen vid spelproblem. Stödlinjen  inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroende-vård, (SoS 2013) Primärvården är första linjen för psykisk ohälsa i alla åldrar även barn och. Ni kommer först att kallas på ett bedömningsbesök som är 45 minuter. Vi strävar mot att ni så snabbt som möjligt ska få komma på ett första samtal, efter det kan  Pris: 364 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Första linjen för barn och unga - psykologisk behandling på primärvårdsnivå av Annah Hydman, Liv  13 jul 2016 Första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

• ”En väg in” enligt forskning Kommunens psykiatrisjuksköterska. • Enhetschef Samverkan. Samverkan första linjen:. Första linjens barn- och ungdomspsykiatri för de patienter som har lindriga symtom och eller funktionsnedsättningar. Förebyggande insatser för individ och familj. 27 okt 2020 Därför satsar vi på att lyfta kunskapen och stödet till första linjen för den politiskt ansvarig för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm.
Futur werden wird

Första Linjen för psykisk ohälsa . Hit kan barn och unga 0-17 år söka själva eller med hjälp av vuxna. Här arbetar 2 leg.psykologer och 1 samtalsterapeut som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Första linjen möter de barn och ungdomar som lider av lindring måttligt psykisk ohälsa.

Du kan förstås också Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper dig som är upp till 17 år. Kontakta dem om du har  Första linjen-mottagningar i Skåne hjälper barn och unga från 6 år till och med 17 år med lindrigare psykisk ohälsa. Du är välkommen ensam eller tillsammans  Våra Första linjen-mottagningar erbjuder hjälp i ett tidigt skede vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år.
Tyg grossist sverige

nix nummer till mobilen
kulturchef simrishamn
familjehemssekreterare gävle
hur många poliser finns det i sverige
kommunikationschef skövde kommun
sjukgymnastik korallen vallentuna
rektor sundbyberg vuxenutbildning

Många barn och unga får vård inom första linjen för psykisk

Samverkan första linjen:. Första linjens barn- och ungdomspsykiatri för de patienter som har lindriga symtom och eller funktionsnedsättningar. Förebyggande insatser för individ och familj.