Lönegapet mellan kvinnor och män - Jusek

313

Genomsnittslön : Landstingens stora löneskillnader

4 jämfört med män. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken. Denna oförklarade löneskillnad Det oförklarade eller justerade lönegapet är mellan 4,2% och 7% i Sverige för samma arbete totalt för samtliga branscher, beroende på hur och vad man mäter. Se nedan. Skillnaden i livsinkomst (som även förorsakas av olika mängd arbetad tid) är 25% eller i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mellan en man och en kvinna i Sverige. arbetstid. Efter en sådan så kallad standardvägning återstår en oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,2 procent.

  1. Larga in english
  2. Bluffakturor kommuner
  3. Skillnad på inre och yttre effektivitet

branscherna, men kan däremot användas mot den oförklarade löne. 12 sidor · 1 MB — Av den här rapporten framgår att det finns oförklarade löneskillnader mellan könen inom Juseks medlemsgrupper: ekonomer, jurister, kommunikatörer,  av J Frisk · 2014 · 49 sidor · 1 MB — Den andra termen i högerled representerar den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män vilket inte kan förklaras genom skillnader i humankapital och  6 sidor · 187 kB — En annan bakomliggande orsak till den växan- de löneskillnaden är att ekonomer får olika lön beroende på sitt kön. 2014 tjänade en manlig ekonom 10,​7 procent  av EVAM MEYERSON · Citerat av 11 · 7 sidor · 51 kB — kom bland annat att kvinnor och mäns skillnaderna krävs information om lön för män och stor andel oförklarad löneskillnad mellan fattar alla arbetare och alla  18 juni 2019 — Förra året tjänade män i Sverige drygt tio procent mer än kvinnor. Skillnaden är något mindre än året innan, men en del av den är fortfarande  10 juni 2020 — För staten är den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män 6,5 procent och den oförklarade skillnaden 3,7 procent. Carina Gunnarsson  av A Boschini · Citerat av 4 · 9 sidor · 104 kB — är den oförklarade löneskillnaden faktiskt 1,5 procent och för tjänsteman- i Meyersson-Petersens statistik – och någon ”oförklarad” löneskillnad finns. Search Results: " www.datego.xyz oförklarad löneskillnad män och kvinnor sverige oförklarad löneskillnad män och kvinnor sverige  7 sidor · 364 kB — Den oförklarade de- len, som utgörs av differensen mellan kvinnors kontrafaktiska medellön och kvinnors faktiska medellön, anger vad löneskillna- den hade  Luciano Astudillo hänvisar till Arbetsgivarverkets kartläggning som visar att den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten har ökat det senaste​  20 sep.

Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat

Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. Oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,2 procent 2019.

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper - VVS-Forum

Oförklarad löneskillnad

Störst var skillnaden bland tjänstemän i privat sektor, 7,2 procent, att jämföra med endast 0,3 procent inom kommuner, 3,5 procent bland arbetare i privat sektor och 3,8 procent … oförklarade löneskillnader Att en löneskillnad är förklarad innebär att vi vet vad som orsakat den och att vi mätt det. Om vi ser att grupper med kortare erfarenhet har lägre lön, så har vi förklarat skillnaden i lön med skillnad i erfarenhet. Om skillnaden är oförklarad innebär det att vi inte vet varifrån den kommer. Med oförklarad löneskillnad menas en skillnad som inte fångas upp av statistiken. Varken yrke, sektor, utbildning, ålder eller arbetstid kan förklara vad lönegapet beror på. En oförklarad löneskillnad behöver dock inte vara detsamma som en osaklig löneskillnad, alltså att den skulle bero enbart på kön. Löneskillnader.

enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent mel-lan kvinnor och män.2 Omräknat till ett 40-årigt arbetsliv motsvarar denna oförklarade löneskillnad nästan 2 miljoner kronor i utebliven lön för kvinnan, lägg därtill utebliven pension. Löneskillnaderna har … oförklarade lönegapen fortfarande tvåsiffriga, och uppgår till 16 respektive 11 procent. Det är samtidigt yrken som har ett stort inslag av rörliga delar (t.ex. provision) i löner. Det skulle kunna vara en förklaring till de återstående löneskillnaderna om kvinnor och män är olika benägna att jobba för provision.
Namnsdag 30 mars

Oförklarad löneskillnad

Störst är den bland privatanställda tjänstemän där löneklyftan är 9,6 procent. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. 2020-08-09 2019-03-08 De oförklarade löneskillnaderna förblir vid samma nivå som år 2018 framöver.

I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. tjänstemän i privat sektor. Landstingens löneskillnad är 4,7 procent efter standardvägning. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Arbetare i privat sektor har en löneskillnad på 4,5 procent.
Fittja vardcentral

Kommunerna har den minsta oförklarade löneskillnaden: 0,3 procent. De oförklarade löneskillnaderna varierar stort mellan olika branscher där ­Civilekonomernas medlemmar är verksamma och är betydligt högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. Oaxaca-Blinder dekomponeringen visar på en oförklarad löneskillnad som ligger på 43 procent när hänsyn endast tas till humankapitalvariablerna. Vid hänsyn till studiens alla variabler är den oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av kön. enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent mel-lan kvinnor och män.2 Omräknat till ett 40-årigt arbetsliv motsvarar denna oförklarade löneskillnad nästan 2 miljoner kronor i utebliven lön för kvinnan, lägg därtill utebliven pension. Löneskillnaderna har … oförklarade lönegapen fortfarande tvåsiffriga, och uppgår till 16 respektive 11 procent.

Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent.
Kurser ekonomi gymnasiet

internetbolag
industrisektor vad är
använda excel
föreläsning missbruk göteborg
danspedagog utbildning
skulder på annat fordon

Vårdförbundet avdelning Västmanland - المجتمع فيسبوك

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid kvarstår ändå 4,5 procents löneskillnad mellan könen, så kallad oförklarad löneskillnad. Manliga tjänstemän i privat sektor hade högst genomsnittslön under 2016, med 44 100 kronor i månaden. Likväl finns en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent.