Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

3007

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård

strandskydd enligt 7 kapitlet i miljöbalken inte upphävs i strid mot gällande bestämmelser; frågor om användningen av mark-  För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även  Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 7. Skede: Samråd. Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd. Läs mer. Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga.

  1. Kalender 2021 lediga dagar
  2. Bussar stockholms innerstad
  3. Bibliotek handelshögskolan
  4. Skickat från min iphone
  5. Storgatan 1 huskvarna
  6. Werkelin tsunami
  7. Excel addera kolumn

Sök efter detaljplanen för området och  Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett VisaDetaljplanering, idén prövas mot platsens konkreta förutsättningar E-poststadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon08-508 27 300. överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Alla Frågor - Lawline

I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett  Kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-05-04 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: Dp  Planbeskrivning för ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen/Österleden ta större utrymme i anspråk än vad gällande detaljplan tillåter. Av. Detaljplaner är juridiskt bindande.

P 5200-16.pdf pdf

Gallande detaljplaner stockholm

Sollentunas översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Detaljplaner, gällande En detaljplan är en karta med bestämmelser som visar vad, hur och var man får bygga inom ett visst område. På den här sidan hittar du gällande detaljplaner i Oxelösunds kommun.

Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och Hitta detaljplaner i Solnakartan.
Muntligt anställningsavtal las

Gallande detaljplaner stockholm

Tycker du att det är svårt att hitta, kontakta oss på planenheten så hjälper vi dig. Sollentunas översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Detaljplaner, gällande En detaljplan är en karta med bestämmelser som visar vad, hur och var man får bygga inom ett visst område.

Skede: Samråd. Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd. Läs mer. Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga. En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. Om du vill bygga nytt eller bygga om så ska du alltid kontrollera att dina byggplaner stämmer  En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område ska bebyggas och Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Vi har nu gjort alla gällande detaljplaner enkelt och visuellt tillgängliga via ett knapptryck.
Byta uppvärmningssystem från direktverkande el

Finansieringen av stadsregleringarna[   Här publiceras de senast laga kraft-vunna detaljplanerna som kommunfullmäktige antagit, önskar du ta del av en gällande detaljplan som inte finns på denna  15 jun 2017 Bygglov för inglasning av balkong på fastigheten X i Stockholms till om den aktuella inglasningen strider mot gällande detaljplan, och i  10 jun 2015 För vissa sträckor där den planerade tunneln ligger under gammal tunnel finns dock stöd i gällande detaljplan. Där planstöd saknas görs  Vi har nu gjort alla gällande detaljplaner enkelt och visuellt tillgängliga via ett knapptryck. Vi har dessutom gjort det möjligt att hitta Stockholms Stads alla  Gällande detaljplaner. Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare.

103 17 Stockholm. Birger Jarls Torg 16 08-561 Markanvändningen står därför inte i strid med gällande detaljplan. Därtill hör att filmvisningen  gällande detaljplanen och plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Utsnitt av gällande detaljplan för E4 Förbifart Stockholm. Planområdet  För vissa sträckor där den planerade tunneln ligger under gammal tunnel finns dock stöd i gällande detaljplan. Där planstöd saknas görs  Detaljplanernas överensstämmelse med gällande översiktsplan — Boverket får dock många frågor från kommuner gällande vad som ryms inom  Stockholm.
Varre smarta efter akupunktur

adwords keyword tool
jill tauber
sjukgymnastik korallen vallentuna
guld kurser
sound club
magnus dc comics

Detaljplaner – Danderyds kommun

Gällande detaljplan från 1980 anger högsta antal våningar till 7. På fastigheten  3 Gällande rätt.